หมูคั่วเกลือ

ธันวาคม 2566

หมูคั่วเกลือ พิเศษ 49.-/ ขีด

หมายเหตุ

– ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่าง 1 –31 ธันวาคม 2566

– ค่าบริการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและเเอปพลิเคชัน และกรุณาตรวจสอบค่าบริการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อ

– ภาพอาหาร และภาชนะ เป็นการตกเเต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด